Woningen verwarmen met waterstof

Den Helder heeft plannen om aardgas te vervangen door duurzame warmte. Waterstof speelt hierbij een rol.

|
|
Woningen verwarmen met waterstof

Aardgas vervangen door duurzame warmte. Dat wil de gemeente Den Helder tussen nu en 2040 bereiken. In de warmtevisie 2021 wordt onderzocht op welke manier het invulling kan geven aan haar ambities op het gebied van verduurzaming.

 In relatie tot de warmtetransitie worden drie sporen voor waterstof in de gebouwde omgeving onderzocht. Het eerste spoor betreft het gebruik van de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof. Deze restwarmte kan worden ingevoerd op een warmtenet, terwijl de waterstof wordt gebruikt voor mobiliteit. Het tweede spoor betreft het inzetten van waterstof in plaats van gas bij de piekketel van het warmtenet van Defensie. Een piekvoorziening zoals de inzet in de huidige Kracht-Warmte Station op de Nieuwe Haven kan goed samengaan met het warmtenet, en is een doelmatiger inzet van groen waterstof.

Het derde onderzoeksspoor tenslotte betreft een onderzoeksproject voor het ombouwen van een wooncomplex naar waterstof om lokale ondernemers ervaring te laten opdoen met deze vorm van verwarming. Onderzoek van de Gasunie heeft al eens aangetoond dat het Nederlandse aardgasnetwerk geschikt is te maken voor waterstofgas. Daarbij hoeven cv-ketels op waterstof niet veel meer te kosten dan conventionele ketels op aardgas.

Status: onderzoeksfase

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd