Alkmaar ‘vlaggenschip’ in Europees innovatieprogramma REFORMERS

Datum: 06-12-2023

Alkmaar wordt de eerste zogenoemde ‘Renewable Energy Valley’ van het REFORMERS-project en zal als voorbeeld dienen voor te ontwikkelen valley-gebieden in heel Europa.

|
|
Alkmaar ‘vlaggenschip’ in Europees innovatieprogramma REFORMERS

Lokale productie en gebruik

Met de officiële aftrap van het REFORMERS innovatieproject (Regional Ecosystems FOR Multiple Energy Resilient Systems) ging in november een omvangrijk internationaal programma van start rond lokale productie en verbruik van hernieuwbare energie door bedrijventerreinen in relatie met omwonenden.

De eerste Renewable Energy Valley ligt tussen Alkmaar en Heiloo en bestaat uit bedrijventerrein Boekelermeer, aan de noordkant begrensd door een dichtbevolkte woonwijk, een woonwijk aan de westkant, een licht industriegebied in Heiloo en een agrarisch gebied aan de oostkant. Het gebied zal aan het einde van het project zelfvoorzienend zijn in de productie en het verbruik van de eigen energiebehoefte door middel van hernieuwbare energie.

Aan de basis van het bij Alkmaar te ontwikkelen energieknooppunt liggen de hier aanwezige aardgasinfrastructuur, een bio-energiecentrale en de ideale ligging van het Energy Innovation Park Alkmaar als broedplaats voor innovaties op het gebied van groene moleculen (gassen). Het REFORMERS-project heeft een looptijd van 5 jaar en heeft een omvang van 50 miljoen euro. De coördinatie van de Alkmaarse ‘Flagship Valley’ is in handen van New Energy Colalition.

Gerelateerd