Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year

Datum: 23-11-2023

Namens de provincie nam Ingrid Post, programmadirecteur Energietransitie Noordzeekanaalgebied, deze week de award in ontvangst tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel.

|
|
Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year

Extra stimulans

De Europese status van Hydrogen Valley werd in mei dit jaar toegekend aan Noord-Holland Noord en het Noordzeekanaalgebied. Het betreft een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. In Europa hebben 60 regio’s een Hydrogen Valley-status.

De European Hydrogen Valley of the Year-prijs werd dit jaar voor het zesde jaar uitgereikt en vormt een extra stimulans voor projectbegunstigden om onderzoek en innovatie op de markt te brengen. Hydrogen Hub Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal partners waaronder de provincie Noord-Holland, het Programmabureau Noordzeekanaalgebied, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland, New Energy Coalition, gemeenten, netbeheerders en private partijen.

Waarom Noord-Holland?

Noord-Holland zet krachtig in op de ontwikkeling van een waterstofeconomie om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarnaast draagt waterstof bij aan een gezonde leefomgeving door vermindering van fijnstof en stikstofuitstoot, en zorgt de inzet ervan voor nieuwe werkgelegenheid in de provincie. De verwachting is dat in de toekomst een aanzienlijk deel van de industrie zal overstappen op deze energiebron. Van energie-intensieve fabrieken tot en met luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegvervoer. 

Binnen de Hydrogen Hub Noord-Holland fungeren de havengebieden als waterstofhubs voor import, productie, opslag, doorvoer en export van duurzaam opgewekte waterstof. De haven van Den Helder kan door de strategische ligging een sleutelrol spelen in de grootschalige invoer van groene waterstof vanaf de Noordzee of buurlanden. Amsterdam verschuift haar focus van fossiele brandstoffen naar groene waterstof voor de industrie en synthetische kerosine voor lucht- en scheepvaart. De strategische ligging van de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder maken de regio dus cruciaal in de waterstoftransitie voor Noord-Holland, Nederland én Noord-West Europa. 

Gerelateerd