“Met decentrale waterstofproductie koppelkansen creëeren met de omgeving”

Datum: 24-04-2024

Op dinsdag 7 mei zijn we met H2 Kenniscafé te gast bij ECW Energy. In deze bijeenkomst leren we meer over interessante waterstofinitiatieven in de regio èn staan we stil bij de ruimtelijke impact en vergunningstrajecten die horen bij deze initiatieven. Gijs van Diepen, manager klant & markt bij ECW Energy, is een van de inleiders.

|
|
“Met decentrale waterstofproductie koppelkansen creëeren met de omgeving”

5 vragen aan Gijs van Diepen, ECW Energy

1 – ECW Energy houdt zich bezig met vooruitstrevende projecten, zoals geothermie en tijdelijke ondergrondse opslag van regenwater. Kun je hier iets meer over vertellen?

“Met ECW Energy waren we inderdaad voorloper op het gebied van geothermie. Alleen hebben we dit onderdeel vorig jaar verkocht. Daardoor hebben we onze handen vrij gekregen voor nieuwe ontwikkelingen. Een mooi voorbeeld is Waterbank Agriport. Bij dit project vangen wij het regenwater op van de daken van kassen en datacenters voor ondergrondse opslag. In de zomer kunnen we het water weer terug leveren; voor het bewateren van planten in de kassen en als koelwater voor de datacenters. Die hoeven dan geen gebruik te maken van de drinkwatervoorziening.”

2 – In hoeverre maakt waterstof onderdeel uit van de toekomstvisie van ECW Energy?

“Waterstof zou heel goed een volgende discipline kunnen zijn die wij op Agriport A7 gaan realiseren. Momenteel werken we aan een studie naar de inzet van waterstof voor de noodstroomvoorziening van een datacenter. Ook onderzoeken we hoe een waterstofecosysteem op Agriport A7 eruit zou kunnen zien. Als je bedenkt dat Agriport A7 een energyhub is, ligt het voor de hand dat wij ook kijken naar waterstof.”

3 – Hoe duurzaam is in jouw optiek de inzet van waterstof in de energiemix?

“Waterstof kan duurzaam zijn, mits geproduceerd met hernieuwbare energie afkomstig uit windenergie en zonne-energie. De komende jaren komt er een enorme hoeveelheid elektriciteit bij, zeker wanneer in 2030 21GW windproductie op zee gereed is en de aanleg van zonnepanelen met deze snelheid doorgaat. Nu al gebeurt het regelmatig dat er meer aanbod is dan vraag. Je kunt de productie dan afschakelen, maar je kunt het ook gebruiken om waterstof mee te maken. Op momenten van veel vraag kun je die waterstof weer gebruiken om elektriciteit te produceren. Elke conversie gaat gepaard met verlies, in discussies ligt hier vaak erg de nadruk op. Maar als je dit afzet tegen afschakelen van productie heb je het ineens niet meer over verlies.”

4 – Welke rol zie jij weggelegd voor waterstof in de energiemix?

“Waterstof is niet de heilige graal voor iedere toepassing. Een belangrijke is balancering van het energienet. Het aanbod van wind en zon wisselt sterk en daarom blijven we centrales nodig hebben die het net in balans houden. Op Agriport A7 doen we dit met zogeheten WKK-systemen die draaien op gas en zorgen voor een stabiel aanbod van elektriciteit. Die WKK’s zou je op waterstof kunnen laten draaien. Daarnaast biedt waterstof de mogelijkheid om energie tijdelijk op te slaan, zoals ik hiervoor heb beschreven. Dit kunnen we op Agriport A7 ook gaan doen. De waterstof kunnen wij zelf gebruiken of leveren aan afnemers, bijvoorbeeld de industrie.”

5 – Wat kun je zeggen over de ruimtelijke impact van waterstof, bijvoorbeeld door de plaatsing van windmolens en elektrolysers en het aanleggen van infrastructuur?

“De ruimtelijke impact van waterstof is zeker een punt van aandacht. Maar het is nu ook weer niet zo dat er gigantische bouwwerken verrijzen. Wat betreft de infrastructuur willen we aansluiten op de waterstof backbone die naast ons pand loopt. De koppeling met het netwerk heeft weinig ruimtelijke impact en een eventueel distributienet zal ondergronds worden aangelegd.

“Meer impact heeft de elektrolyser, al hangt dit sterk af van het type en vermogen. Landelijke studies gaan ervan uit dat er 15 hectare ruimte nodig is voor een 1GW elektrolyser. Wij kijken naar een 20MW elektrolyser, die is dus vijftig keer zo klein. Waarbij we de restwarmte die vrijkomt bij elektrolyse willen gebruiken in de glastuinbouw en het gezuiverde regenwater uit onze waterbank voor de elektrolyser. In die zin ben ik een groot voorstander van decentrale waterstofproductie, waarbij je koppelkansen creëert met de omgeving.”

H2 Kenniscafé: Waterstof in de Wieringermeer

Tijdens H2 kenniscafé gaan we in gesprek over een aantal interessante waterstofinitiatieven in de regio en staan we stil bij de ruimtelijke impact en vergunningstrajecten die horen bij deze initiatieven. Aan bod komen onder andere de waterstofketen ‘van wind tot wiel’,  Fieldlab Waterstof in Agri en de plannen mbt de ontwikkeling van een waterstofecosysteem op en rond Agriport A7.

Meld je aan op de WaterstofNHN community (inloggen en naar Evenementen), zie de knop hieronder.

Gerelateerd