Miljoenensubsidie HYGRO voor uitrol waterstofketen in wegtransport

Datum: 20-02-2023

Waterstofproducent HYGRO heeft, tezamen met TNO, een subsidie van 11,8 miljoen euro toegekend gekregen om de keten van duurzame waterstofproductie tot en met de afzet in het wegtransport op gang te helpen.

|
|
Miljoenensubsidie HYGRO voor uitrol waterstofketen in wegtransport

Waterstofketen

HYGRO lanceerde als eerste bedrijf ter wereld het concept van de ‘waterstofmolen’; een windmolen met geïntegreerde elektrolyse om direct aan de molen waterstof te produceren. Met waterstof als primaire energiedrager, zal uiteindelijk het ontwerp van een windturbine en dat van windparken veranderen. Door elektrolyse wordt windenergie (kosten)efficiënter gewonnen dan met elektriciteit.

Jan Willem Langeraar, medeoprichter HYGRO: “Dit project zal niet alleen demonstreren wat de technische mogelijkheden zijn voor een efficiënte keten en betaalbare tankstations, maar vooral ook laten zien dat duurzame waterstof onder de huidige regels concurrerend kan worden met diesel. Het is daarbij belangrijk dat de overheid met voldoende stimulering blijft komen voor partijen die vrachtwagens op waterstof willen aanschaffen. Bijvoorbeeld door de AanZET subsidie. Door opschaling zal er een verdere kostenreductie mogelijk worden waardoor de transitie uiteindelijk vanzelf gaat.”

Schaal en volume

De ontwikkeling van geïntegreerde waterstofproductie bij windmolens en leveranties van waterstof aan tankstations tijdens dit project zal voor voldoende waterstof zorgen in de regio Noord-Holland om 50 tot 80 waterstof elektrische vrachtwagens op groene waterstof te laten rijden. Dit is equivalent aan 2.500 tot 5.000 waterstof elektrische personenauto’s die 20.000 kilometer per jaar rijden en een vergelijkbaar aantal waterstof elektrische generatoren voor op bouwplaatsen. Het resultaat van dit project is een reductie van de kosten in de waterstofketen en een snellere groei van het gebruik van waterstof in de mobiliteit.  

Door het tegelijkertijd opschalen van waterstof productie en distributie via tankstations, met het gebruik van waterstof door waterstof elektrische vrachtwagens, personenauto’s en bouwmachines zoals bijvoorbeeld generatoren, zal de kostprijs van zowel voertuigen als de waterstoflevering snel verder dalen. In de komende jaren zal daardoor het aandeel waterstofmobiliteit flink toenemen wat leidt tot minder CO2-uitstoot, en wordt tegelijkertijd ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project geeft een doorkijk naar de energie-infrastructuur van de toekomst. 

Integratie van waterstofproductie met windturbines

Met de toekenning van deze subsidie worden de eerste stappen gezet naar integratie van waterstofproductie met windturbines. Diverse partijen hebben zich gecommitteerd aan het project door een Letter of Intent (LOI) te tekenen. Greenchoice zal ervoor zorgen dat ook op windstille momenten met veel zonne-energie groene waterstof gemaakt kan worden. Daarnaast wordt met behulp van de subsidie aangetoond dat door een geïntegreerde aanpak van productie, hogedruk opslag en distributie over de weg betaalbare waterstoftankstations gerealiseerd kunnen worden. Het eerste waterstoftankstation komt bij het AVIA Mobiliteitsplein van AVIA Marees in Wieringerwerf.

Met financiering vanuit de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, wordt het AVIA Mobiliteitsplein in Wieringerwerf middels een speciale leiding, aan te leggen met de firma SoluForce en Visser & Smit Hanab, gekoppeld aan de waterstofproductie bij de windturbine. Het project voorziet ook in drie satellietstations in Noord-Holland. De exacte locaties worden nog samen met AVIA Marees vastgesteld en zal mede afhankelijk zijn van de wensen van klanten voor waterstofmobiliteit. Meewind, dat via haar Groenfonds Regionaal Duurzaam mede-investeerder is in de HYGRO-turbine, kijkt uit naar deze volgende fase van ontwikkeling.

TNO: validatie van het project

TNO is verantwoordelijk voor het valideren van de verwachte energiebesparing en efficiëntieverbeteringen in de keten van wind tot wiel. TNO analyseert de efficiëntieverbeteringen die HYGRO verwacht te bereiken bij de elektrolyse middels ‘pulsed power’ en de efficiëntieverbeteringen in de distributie van waterstof over de weg door gebruik te maken van de door HYGRO ontwikkelde ‘iBundles’. TNO zal de onderzoeksresultaten en leerervaring breed verspreiden in Nederland en breder in Europa via organisaties, zoals Hydrogen Europe Research.

Clusterleider Elektrolyse bij TNO, Lennart Van der Burg over de waterstofwindmolen: “Het gaat om een aanzienlijk subsidiebedrag binnen dit project. Belangrijk is dat de gegevens uit ons onderzoek ook beschikbaar komen voor andere organisaties binnen de waterstofketen. Brede kennisdeling is van absoluut belang om de elektrolyse ontwikkeling te versnellen. Op dit moment is er heel weinig praktijk data publiek beschikbaar. Bijvoorbeeld over de performance van de elektrolyser onder verschillende condities. We hebben een lijst van meer dan 20 parameters waar we de elektrolyser op willen monitoren.

Gerelateerd