Provincies bundelen krachten en presenteren position paper waterstofcorridor Noordzee

Datum: 02-08-2023

De Provincie Noord-Holland heeft met de Provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Holland de krachten gebundeld om als Nederlandse regio’s uit te groeien tot een van de belangrijkste waterstofhotspots ter wereld. Nederlandse regio’s zijn voorloper op het gebied van waterstof en spelen daarmee een cruciale rol in de toekomst daarvan.

|
|
Provincies vragen EU om betrokkenheid bij uitvoering waterstofcorridor Noordzee

Waterstofcorridor aan de Noordzee

Hoe kunnen de Nederlandse regio’s uitgroeien tot een van de belangrijkste waterstofhotspots van de wereld? Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden en de provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland kunnen als waterstofcorridor aan de Noordzee een belangrijke bijdrage leveren. Daarom overhandigden zij onlangs een gezamenlijk position paper aan Europarlementariër Tom Berendsen.

In het paper benadrukken de provincies het belang van een waterstofcorridor aan de Noordzee, die 12.000 kilometer aan pijpleidingen zou kunnen beslaan in 2030. Een groot deel van de bestaande infrastructuur is namelijk bruikbaar voor de transport van waterstof. Een corridor van deze grootte is onmisbaar om de Europese doelstellingen uit het REPowerEU-plan inzake groene energie te realiseren. Zo wil de Commissie binnen REPowerEU het aantal waterstofregio’s verdubbelen en is het Noordzeegebied aangewezen als één van de drie belangrijke importcorridors voor waterstof.

Import waterstof belangrijk

De provincies stellen zich op het standpunt dat zij een duidelijke verantwoordelijkheid hebben  bij de verdere ontwikkeling van deze corridor en willen deze rol op zich nemen. Daarom vragen ze aan de Europese instellingen om hen en buurregio’s in België en Duitsland nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van het EU-waterstofbeleid en de Europese groene waterstofeconomie.

Daarnaast signaleren de provincies dat de vraag naar waterstof groter is dan de productiecapaciteit. De import van waterstof wordt dus in toenemende mate belangrijk voor het behalen van de Europese doelstellingen en de provincies worden graag betrokken bij dit proces. De havens van Eemshaven, Delfzijl, Den Helder, Amsterdam, Rotterdam en North Sea Port kunnen het begin zijn van de energie import- en transportcorridor.

Gerelateerd