“Waterstof is een van de belangrijkste energiedragers voor industrie”

Datum: 01-02-2024

Donderdag 22 februari organiseren we weer een H2 Kenniscafé. Deze keer gaan we in gesprek over de verduurzaming van bedrijventerreinen in een tijd van netcongestie. Een van de inleiders is René Ammerlaan, Business Developer Waterstof bij Firan.

|
|
“Waterstof is een van de belangrijkste energiedragers voor industrie”

Firan – een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander – helpt gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties met het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van open en niet-gereguleerde energie-infrastructuren. En wil zo nieuwe energievormen toegankelijk maken voor iedereen. Bijvoorbeeld door warmte, koude, stoom, duurzame gassen of CO2 lokaal beschikbaar te stellen aan huishoudens, bedrijven en instellingen.”

Tijdens H2 Kenniscafé gaat René Ammerlaan in op de mogelijke rol van waterstof bij de verduurzaming van bedrijventerreinen en neemt hij ons mee in de stand van zaken rond het voorziene waterstofdistributienet in het Amsterdamse havengebied

Rene Ammerlaan Firan

1. Veel ondernemers op bedrijventerreinen willen wel verduurzamen, maar weten niet hoe. Welke tips kun je geven?

“Zoek een partij die je kan helpen. Vraag ondersteuning om het vraagstuk waarmee je zit scherp te definiëren. Kijk ook welke collectieve mogelijkheden er liggen. Wat doen bedrijven in de buurt? Ga in gesprek met een ondernemersvereniging en verdiep je in de mogelijkheden op een kennisplatform.”

2.Hoe kansrijk zijn collectieve oplossingen, zoals energy-hubs?

“Als meer bedrijven het initiatief pakken, is een collectieve aanpak zeker kansrijk. Met een Quick Scan of haalbaarheidsstudie kun je al heel snel inzichtelijk maken of bijvoorbeeld een lokale vorm van energiebalancering tot de mogelijkheden behoort.”

 

3. Wat is het grootste obstakel om tot dit soort collectieve oplossingen te komen?

“Lokale factoren zijn belangrijk, zoals de aanwezigheid van energiebronnen en het energiegebruik op een bedrijventerrein. Maar in de meeste gevallen is het een cultuur issue. Ondernemers zijn zich te weinig bewust van de urgentie van verduurzaming. Plus dat in veel gevallen de regie ontbreekt om zaken collectief op te pakken en vorm te geven. Dat is ook waarom de rol van overheden en netwerkbedrijven verandert. Waar Alliander zich bezighield met het ontwikkelen en exploiteren van netwerken, pakt Firan veel meer die regierol.”

4. Waar zie jij de belangrijkste toepassingen van waterstof?

“Waterstof is vooral belangrijk voor de industrie. Dan kun je denken aan hoge temperatuur processen in chemische en voedingsmiddelenindustrie. Maar ik verwacht dat waterstof ook een grote rol gaat spelen in zwaar transport. En als energiedrager op plekken waar andere vormen van energie niet of slecht beschikbaar zijn.”

Waterstof gaat ook een belangrijke rol spelen in zwaar transport.
Waterstofdistributienet Amsterdam
Het waterstofdistributienet in Amsterdam.

5. Wat is het potentieel van waterstof bij verduurzaming van bedrijventerreinen?

“Waterstof is één van de belangrijkste energiedragers voor de industrie. Met Firan zijn we volop bezig met de ontwikkeling van waterstofdistributienetten. De eerste distributienetten zullen rond 2026 / 2027 operationeel zijn. Waarbij het uiteraard belangrijk is dat tegen die tijd zowel de invoeders als afnemers van waterstof er ook klaar voor zijn!”

Daarnaast is waterstof belangrijk voor balancering van het energienet op bedrijventerreinen. Op dit moment doen we dit nog projectmatig, maar over pakweg 5 of 6 jaar willen we gereguleerd werken. Tegen die tijd zal er ook een regionale netbeheerder voor waterstof zijn. De programma’s om dit scenario verder uit te werken zijn inmiddels al gestart.”

Tijdens H2 kenniscafé gaan we in gesprek over de verduurzaming van bedrijventerreinen in een tijd waarin bedrijven worden geteisterd door de netcongestie. Welke kansen zijn er om in een situatie van schaarste op het elektriciteitsnet toch te verduurzamen? Hoe wordt hier uitvoering aan gegeven in Noord-Holland Noord? En welke rol kan waterstof vervullen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen?
Gerelateerd