Gasunie rapport HyWay 27

HyWay 27 toont aan dat het technisch mogelijk is om het landelijke aardgasnet in te zetten voor de realisatie van een nationaal waterstofnetwerk.

|
|
Gasunie rapport HyWay 27

Waterstof is nodig om de Nederlandse ambitie voor een duurzame en klimaatneutrale economie te realiseren. Behalve van voldoende productiecapaciteit voor waterstof, hangt de ontwikkeling van een waterstofeconomie sterk af van de beschikbaarheid van een netwerk voor distributie. Gasunie is gevraagd om te starten met de ontwikkeling van dit landelijk waterstofnetwerk. Met dit besluit is opvolging gegeven aan een van de aanbevelingen in het HyWay 27-rapport.

HyWay27 toont aan dat het technisch mogelijk is om het landelijke aardgasnet in te zetten voor de realisatie van een nationaal waterstofnetwerk en dat dit maatschappelijk en economisch wenselijk is. Het rapport toont echter ook aan dat er meer nodig is om succesvol de transitie door te komen, onder andere op het gebied van coördinatie, regulering en financiering.

Conclusies in het rapport zijn dat:

  • Een transportsysteem voor waterstof nodig is om in een klimaatneutrale economie gebruikers en aanbieders efficiënt met elkaar en opslag te verbinden.
  • Er al transportcapaciteit binnen en tussen regio’s nodig is voor 2030.
  • Dat voor interregionaal transport van waterstof een deel van het bestaande landelijke aardgasnet kan worden vrijgespeeld en technische geschikt gemaakt.
  • Het wenselijk is om het bestaande aardgasnet hiervoor te hergebruiken want dat is goedkoper dan het aanleggen van een nieuwe infrastructuur.

Download

HyWay 27
Gerelateerd