H2Gateway: Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie

H2Gateway is een initiatief voor een blauwe-waterstoffabriek in de haven van Den Helder, gekoppeld aan de waterstofbackbone, voor de productie van blauwe waterstof voor de industrie. 

|
|
H2 Gateway – Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie

Den Helder is een interessante locatie in de blauwe waterstof waardeketen vanwege haar ligging ten opzichte van grootschalige CO2-opslagcapaciteit in de Noordzee en verbinding met de bestaande gasinfrastructuur. De prognose uit deze verkennende studie is dat een fabriek van dit formaat in 2026-27 operationeel zou kunnen zijn.

De haalbaarheid van het project is met een business analyse (afgerond maart 2022) nogmaals aangetoond. Zodra dit rapport publiek beschikbaar is, zullen wij deze eveneens hier aanbieden.  

 

Download

H2 Gateway - Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie
Gerelateerd