De Groene Walvis

Graft en De Rijp verduurzamen woningen met waterstof uit duurzame energiebronnen.

|
|
De Groene Walvis

Graft-De Rijp is een uniek stukje Nederland. De gemeente kent veel historische panden uit de periode tussen 1600 en 1800, toen de economische welvaart voor een groot deel uit de walvisvaart kwam. De walvis kreeg een plek in het wapen van Graft-De Rijp en keert nu ook terug in De Groene Walvis, een ambitieus project op het gebied van verduurzaming van woningen dat in gang is gezet door Energie Coöperatie Graft.

Doel van het onderzoeksproject is uit te vinden of Graft en De Rijp van het aardgas af kunnen, door over te stappen op waterstof dat lokaal wordt geproduceerd met duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie.

Het opwekken van de duurzame energie gebeurt in de volgende vijf stappen:

  1. Het opwekken van groene stroom met zonne- en windenergie. De opwekking wordt gedaan met behulp van zonnepanelen en windvangers.
  2. De opgewekte energie wordt met elektrolyse omgezet in waterstof.
  3. Een veilige opslag maken voor de waterstof. Omdat de vraag niet constant is, zal rekening moeten worden gehouden met een veilige opslagplaats.
  4. Leveren van waterstof via het netwerk van Liander aan de huizen en gebouwen. 
  5. Onderzoeken of verwarmingsapparaten aangepast of vervangen moeten worden bij gebruik van waterstof.

Status: De haalbaarheidsstudie is afgerond in oktober 2021. Een verzoek voor het toekennen van doorstartsubsidie is afgewezen. De betrokken partners willen graag verder en zijn nog op zoek naar additionele fondsen. In 2026 moet de waterstofproductie starten.

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd