Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving toepassingen van waterstof in agrisector in Noord-Holland Noord. Agrarische ondernemers, werken hier samen met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

|
|
Fieldlab Waterstof in Agri

Fysieke hotspot voor waterstofinnovatie

Het Fieldlab Waterstof in Agri gaat functioneren als fysieke hotspot voor experimenten met waterstoftechnologie en de toepassing van waterstof in de praktijk. Agrarisch ondernemers doen hier samen met kennisinstellingen en overheden ervaring op met waterstoftoepassingen en -infrastructuur. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief van Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy en de betrokken agrarische ondernemers.

Agrarische bedrijven en organisaties die bij het Fieldlab aansluiten, kunnen hier:

  • Experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en voertuigen, onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven en de keten, opgenomen kan worden, onderzoek doen naar wat de impact is van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving;
  • Plannen ontwikkelen en uitdragen hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord; 
  • Onderwijs ontwikkelen voor de technici en overig personeel die deze waterstoftoepassingen in de toekomst bedienen, ontwikkelen, onderhouden en beheren;
  • Onderzoeken hoe de aansluiting gevonden kan worden met de andere sectoren die de stap zetten richting waterstof;
  • Onderzoeken op welke wijze waterstof ingezet kan worden om netcongestie te verminderen en de afhankelijkheid van gas en diesel te verminderen. 

Daarnaast heeft het Fieldlab als doel om verbindingen te leggen met uiteenlopende externe stakeholders. Denk hierbij aan  gemeenten, banken/verzekeraars, omgevingsdiensten en het overige bedrijfsleven. Nadruk ligt hierbij op  ‘samen leren’ en kennisdeling, binnen het project maar ook met andere ondernemers en projecten. 

Locaties van het Fieldlab

Het Fieldlab Waterstof in Agri omvat bij de start drie praktijklocaties. De locaties hebben elk een eigen doel en opzet, maar kennen ook een duidelijke samenhang.

Locatie 1: Loonbedrijf Sturm-Jabobs, Wieringerwerf

Testen en demonstreren H2 in agrarische werktuigen

Op deze locatie ontwikkelen, testen en demonstreren we de volledige waterstof infrastructuur. Fabrikanten van waterstof aangedreven agrarische werktuigen en voertuigen kunnen op locatie de apparatuur testen. Ook gaan we aan de slag met de ontwikkeling  van de waterstofinfrastructuur binnen het agrarische bedrijf. De hiervoor benodigde waterstof komt van de nabijgelegen waterstofwindturbine van Hygro.

Waterstof fieldlab Sturm-Jacobs

Locatie 2: Rainbow Colors, Andijk

Opwek en toepassing van waterstof in zelfvoorzienend bedrijf

Rainbow Colors in Andijk is een grote tulpenbroeier die inmiddels van het gas af is. Het bedrijf heeft een groot aantal zonnepanelen op de bedrijfspanden geïnstalleerd waarmee het meer energie produceert dan nodig voor eigen gebruik. Vanwege netcongestie is teruglevering van energie op het elektriciteitsnet problematisch. Hierop is het plan ontwikkeld om niet-gebruikte zonne-energie om te zetten naar (groene) waterstof. Door ook de restwarmte die vrijkomt bij elektrolyse in te zetten voor verwarming, verwacht Rainbow Colors geheel zelfvoorzienend te kunnen worden in de energiehuishouding.

Nieuwe Oogst publiceerde in augustus 2023 een artikel onder de titel ‘Energieneutraal tulpen telen met waterstof’. Download hier het artikel (pdf): Nieuwe Oogst artikel Bas Karsten 25-8-23

Windmolens groene energie

Locatie 3: Vertify, Zwaagdijk-Oost

Toepassing van waterstof in de verwarming van kassen

Vertify is een agrarisch onderzoekscentrum op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Vertify zal een warmtelab realiseren in een van haar proefkassen. Het betreft de installatie van een waterstof aangedreven warmtesysteem. In dit lab wordt onderzoek uitgevoerd naar waterstof aangedreven warmtesystemen in de kas en de effecten daarvan op de energiehuishouding en teeltkwaliteit in de glastuinbouw. Samen met de betrokken partners en met geïnteresseerde glastuinbouwbedrijven zullen tijdens de projectperiode de eerste onderzoeken, experimenten en proeven plaatsvinden

Locatie 4: Living Lab Elektrolyse Hogeschool Inholland, Alkmaar

Ontwikkeling elektrolyse-installaties op het boerenbedrijf

Op Hogeschool Inholland in Alkmaar stelt het Living Lab Elektrolyse voor de productie van groene waterstof open voor de fieldlab-activiteiten in de agrisector. Het lab wordt in het project doorontwikkeld voor experimenten en ontwikkelingen voor elektrolyse-installaties op het boerenbedrijf voor de eigen productie van waterstof.

Samenhang locaties

Zoals hierboven al opgemerkt is er een duidelijke samenhang tussen de locaties. In de praktijk wil dit zeggen dat we kennis die we opdoen op de ene locatie, overdragen aan de andere. Op deze manier willen we binnen de projectperiode zoveel mogelijk voortgang boeken. Hieronder een schematische weergave van de partners in het project Fieldlab Waterstof in Agri en de rollen die zij daarbij in samenhang met elkaar vervullen.


Dit project kon worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Rabobank en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Status:  operationeel

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform