Verduurzaming Winkelerzand

Innovatieve waterstofgenerator en andere innovaties.

|
|
Verduurzaming Winkelerzand

Netcongestie belemmert niet alleen de bedrijvigheid in de regio NHN, het heeft ook zijn weerslag op de verduurzaming van bedrijven. Door de krapte op het elektriciteitsnet is het vaak niet mogelijk om groene energie terug te leveren of meer elektriciteit af te nemen. Hierdoor blijft een gedeelte van de potentiële energieopwekking met zonnepanelen op bedrijfsdaken onbenut en komt ook de warmtetransitie van bedrijven in de regio in het geding. 

Een aantal bedrijven op bedrijventerrein Winkelerzand doet in samenwerking met New Energy Coalition onderzoek naar de inzetbaarheid van praktische oplossingen voor dit probleem. Omdat Liander op en rondom het bedrijventerrein op dit moment geen stijgende elektriciteitsafname en groeiende teruglevering kan faciliteren, ligt de focus op oplossingen ‘achter de meter’. Hierbij valt te denken aan batterijen waardoor bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit maximaal kunnen benutten; elektrificatie van het warmtesysteem met warmtepompen en e-boilers; het gebruik van waterstof voor het tijdelijk opslaan van ‘overtollige’ energie en als ‘brandstof’ voor verwarming; en de optimale afstemming van energiestromen.

Eind 2021 is het eerste deel van het onderzoek afgerond met een presentatie. In een vervolgtraject wordt in overleg met lokale bedrijven gekeken naar de haalbaarheid van diverse technologische oplossingen.

Status: Implementatie

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd