HYDRON genereert groene waterstof uit zeewater

HYDRON Met een proefopstelling op Texel heeft Hydron Energy de effectiviteit aangetoond van een innovatieve oplossing voor het ontzilten van zeewater.
|
|
HYDRON pilot wind naar waterstof

Op deze manier kan groene waterstof worden geproduceerd met energie van offshore windparken en via pijpleidingen aan land wordt gebracht.

Offshore windparken zijn geschikte locaties om groene waterstof te produceren. Wind voor het opwekken van elektriciteit is volop aanwezig en ook water is er meer dan genoeg. Door middel van elektrolyse kan zeewater worden omgezet in waterstof waarna het via bestaande gasleidingen snel en voordeling naar het vasteland kan worden getransporteerd. Productie van groene waterstof op zee heeft een aantal voordelen. Zo is transport van de waterstof moleculen veel goedkoper dan dat van elektronen via nieuwe elektriciteitskabels vanaf windparken in de Noordzee naar het land.

Een probleem hierbij is dat voor elektrolyse zeer zuiver water nodig is. Voor de productie van waterstof moet het zeewater eerst worden ontzilt en vervolgens gezuiverd en gefilterd. Voor dit probleem heeft de Nederlandse startup Hydron Energy in samenwerking met onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) een oplossing bedacht die even innovatief als ingenieus is. Door de restwarmte die vrijkomt bij het elektrolyseproces te gebruiken om zeewater te ontzilten, kan groene waterstof worden geproduceerd met energie van offshore windparken.

De technologie is getest met een proefopstelling in de haven van Texel. Het haalbaarheidsonderzoek –  uitgevoerd onder de naam SEA2H2 – heeft aangetoond dat het in principe mogelijk is om met een hybride systeem van ontzilting- en membraanelektrolyse zeewater te ontzilten en zuiveren. Hydron Energy werkt nu binnen de Schaeffler groep, het Duitse industriële concern waar het bedrijf sinds enige tijd deel van uitmaakt, aan de volgende stap. Daarbij gaat het om het opschalen van de technologie voor toepassing op industriële schaal

Status: Realisatiefase

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd