Nederland in Europese top 3 met patenten voor waterstoftechnologie

Datum: 19-01-2023

Nederlandse bedrijven vragen steeds vaker octrooien aan op nieuwe waterstoftechnologieën. In de periode 2011-2020 is het aantal octrooiaanvragen per jaar voor innovaties in de waterstofproductie ruim verdubbeld: van 21 aanvragen in 2011 naar 47 in 2020. Hiermee staat Nederland in de top 3 van Europa.

|
|
Nederland in Europese top 3 met patenten voor waterstoftechnologie

Veel grote bedrijven en start-ups

In totaal is Nederland goed voor 4% van alle waterstofpatenten in deze periode en de Europese Unie als geheel voor 28%. Japan volgt met 24% van de waterstofoctrooien en de Verenigde Staten waren goed voor een vijfde. In Europa en Japan nam de aandacht voor waterstof bij aanvragers van octrooien toe, maar in de VS nam die juist af.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Bijna 60% van de patenten op waterstoftechnologieën komt van grote bedrijven, waaronder Shell, Sabic en Philips. Daarnaast vragen ook mkb-bedrijven octrooien aan, waaronder 10 start-ups. Uit het rapport blijkt ook dat de meeste innovaties voor waterstoftechnologie zich richten op emissiearme oplossingen. Dat zijn oplossingen die de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) beperken; zowel de uitstoot door voertuigen als door de industrie.

Interessante markt voor durfkapitaalinvesteerders

De markt voor waterstoftechnologie is interessant voor durfkapitaalinvesteerders (investeerders die geld steken in een start-up of scale-up met een relatief hoog risico). Uit het rapport blijkt dat de afgelopen 10 jaar wereldwijd meer dan de helft van de durfkapitaalinvesteringen naar start-ups in de waterstofsector mét patenten is gegaan. Het gaat om investeringen van in totaal meer dan $ 10 miljard. In Noord-Holland Noord is het Faraday Lab in Petten een van de organisaties die baanbrekend onderzoek verricht naar innovatieve technologie voor waterstofproductie, in het bijzonder voor het optimaliseren en opschalen van electrolysers.

Gerelateerd