Neptune en RWE stappen samen in consortium voor waterstofproductie op Noordzee

Datum: 18-02-2022

Onder de naam H2opZee willen beide partners met offshore wind groene waterstof produceren. Deze waterstof wordt vervolgens via een (bestaande) pijpleiding naar land getransporteerd, waarbij Den Helder een van de logische aanlandplekken is.

|
|
Neptune en RWE stappen samen in consortium voor waterstofproductie op Noordzee

Eerste project op deze schaal

Vóór 2030 wil het consortium 300 tot 500 megawatt aan elektrolyzer-capaciteit bouwen op de Noordzee. De pijpleiding die beschikbaar is voor het transport van de groene waterstof heeft echter een capaciteit van 10-12 gigawatt (GW) en is daarmee geschikt voor het opschalen van groene waterstofproductie naar gigawatt-schaal.

Het project is een initiatief van TKI Wind op Zee. H2opZee bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en wordt een toegankelijk kennisplatform opgezet. Bedrijven kunnen zich aansluiten, bijna veertig organisaties hebben al een support letter getekend.  In de tweede fase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd.

Het bijzondere aan het project is niet alleen dat de waterstof op zee zal worden gemaakt, maar ook dat het vervolgens via een bestaande pijpleiding naar land wordt gebracht. Op het Nederlandse deel van de Noordzee ligt een netwerk van bestaande gasinfrastructuur die loopt van Denemarken naar Den Helder en van de Engelse grens naar Uithuizen in Groningen. Het offshore demonstratieproject is wereldwijd het eerste op deze schaal. De kennis en expertise die hierbij wordt opgedaan, versterkt volgens Neptune en RWE de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie, helpt de wind- en groene waterstof productiewaardeketen naar Nederland te trekken en levert technologie en kennis die wereldwijd kan worden geëxporteerd

Lessen trekken uit PosHYdon

Neptune is met haar Q13a-A platform ook betrokken bij het pilotproject PosHYdon. De PosHYdon-installatie heeft een vermogen van 1,25 megawatt en kan dagelijks vijfhonderd kilo groene waterstof produceren. Dit wordt vermengd met het lokaal geproduceerde gas en gaat op die manier via een bestaande gaspijpleiding naar de kust. “Met de PosHYdon pilot zijn we één van de koplopers op dit gebied van offshore energie systeemintegratie en hergebruik. De lessen die uit dit project geleerd worden, zijn van toepassing op H2opZee. Hoe sneller we groene waterstof op zee kunnen opschalen, hoe sneller industrie zoals chemie en staalproductie kan verduurzamen. Met H2opZee wordt Nederland koploper in de wereld op dit gebied.”

Gerelateerd