PosHYdon: 's werelds eerste groene offshore waterstofpilot

De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met produtie van waterstof in een offshore omgeving en te zien wat de invloed van zout op de electrolyser is.

|
|
PosHYdon: ’s werelds eerste groene waterstofpilot

Het Q13a boorplatform van Neptune Energy biedt plaats aan PosHYdon, de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld. Om waterstof te maken, wordt zeewater op het platform eerst omgezet in gedemineraliseerd water. Vervolgens wordt stroom van wind gebruikt om de groene waterstof te produceren.

De pilot is een spin-off van het North Sea Energy-programma: onderzoeksconsortium van meer dan 30 partijen uit de energiesector. Het doel is relevante kennis te ontwikkelen en hiermee de juiste keuzes te maken voor een nieuw, flexibel en geïntegreerd energiesysteem. Het North Sea Energy-programma is erop gericht de synergievoordelen die voortvloeien uit de integratie van bestaande en nieuwe energiesystemen zo goed mogelijk te benutten.
 
Expertisecentrum InVesta is als partner tot het PosHYdon-consortium toegetreden. Voor PosHYdon zal InVesta de testlocatie op land zijn, voorafgaand aan installatie op zee. De testfase is in mei 2024 van start gegaan en zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond (zie nieuwsbericht 8 mei 2024). De resultaten van PosHYdon zijn een belangrijke kennisbasis voor twee demonstratieprojecten die EZK heeft gepland. Het is de bedoeling dat ontwikkelaars, netbeheerders, leveranciers en andere stakeholders ervaring opdoen met de productie en transport van waterstof op zee, zowel de techniek, milieueffecten als kosten en opbrengsten van aanleg, exploitatie en onderhoud.

Status:

Mei 2024 – test PosHYdon op land bij InVesta, Alkmaar
Tweede helft 2024 – PosHYdon live op zee

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd