PosHYdon: 's werelds eerste groene offshore waterstofpilot

De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met produtie van waterstof in een offshore omgeving en te zien wat de invloed van zout op de electrolyser is.

|
|
PosHYdon: ’s werelds eerste groene waterstofpilot

Het Q13a boorplatform van Neptune Energy in Nederland biedt onderdak aan de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld. Deze pilot, die de naam PosHYdon heeft gekregen, integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en waterstof. De pilot is een initiatief van Nexstep, de Nederlandse Vereniging voor ontmanteling en hergebruik, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie.

Samen met partners is er een video gemaakt die duidelijk maakt hoe deze pilot moet gaan werken. Het plan is om een 1 Megawatt elektrolyser op het platform te plaatsen. Het volledig geëlektrificeerde offshore platform staat voor de kust van Scheveningen. Door elektrificering met groene stroom wordt er 16,5 kiloton CO2 per jaar bespaard. Om waterstof te maken, zal zeewater op het platform omgezet gaan worden in gedemineraliseerd water. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om de groene waterstof te produceren.

De pilot is een spin-off van het North Sea Energy-programma: een publiek-privaat onderzoeksconsortium van meer dan 30 partijen uit of verwant aan de energiesector. Het doel van dit programma is om relevante kennis te ontwikkelen en zo de juiste keuzes te maken, zodat er in 2030 een nieuw, flexibel en geïntegreerd energiesysteem is ontstaan. Het North Sea Energy-programma is erop gericht de synergievoordelen die voortvloeien uit de integratie van bestaande en nieuwe energiesystemen zo goed mogelijk te benutten.
 
Expertisecentrum InVesta is inmiddels als partner tot het PosHYdon-consortium toegetreden. Provincie Noord-Holland heeft aan InVesta ten behoeve van PosHYdon subsidie verstrekt. 
 InVesta ontwikkelt onder andere de H2HUB Alkmaar. Voor PosHYdon zal InVesta de ‘onshore testlocatie’ zijn voorafgaand aan installatie op zee.
 

Status: operationeel

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd