InVesta

Hèt expertisecentrum voor vergassingstechnologiën.

|
|
InVesta
‌Bij InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemistry Alkmaar) 
‌werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve waterstof en groen gas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van thermo-chemische omzetting en een brede toepassing van de hiermee geproduceerde gassen staan centraal.
Met deze technologieën kan een heel scala aan biogene afvalstromen als feedstock ingezet worden, zoals agri-residu, bermgrassen, rioolslib, zeewier, mest en afvalhout. InVesta ziet waterstof als belangrijk hernieuwbaar gas voor de toekomst en werkt momenteel aan de H2HUB Boekelermeer, waar waterstof wordt opgewekt via zowel elektrolyse als vergassing.
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw testlab. In het nieuwe testcentrum krijgen onderzoekers en ondernemers de beschikking over kantoor- en vergaderruimte, maar ook een laboratorium en technische faciliteiten. Het testcentrum krijgt bovendien een campusfunctie: studenten kunnen hier assisteren bij onderzoeken, zelf onderzoek doen en installaties bouwen.
 
InVesta is een van de partners in PosHYdon, een voormalig olie- en gasplatform dat groene waterstof gaat produceren uit duurzame elektriciteit die wordt opgewekt door wind en zon. Peter Simoës, directeur van InVesta, ziet veel meerwaarde in toetreding van InVesta aan het PosHYdon-project: “Voor InVesta is het zeer relevant om ervaring en kennis op te doen over het gebruik van elektrolysesystemen in combinatie met de productie en toepassing van duurzame gassen. InVesta onderzoekt de mogelijkheden om groene H2-productie te combineren met verschillende technologieën en ontwikkelt de Hydrogen Hub. Voor PosHYdon zal InVesta de ‘onshore testlocatie’ zijn voorafgaand aan installatie op zee.”
‌‌
Groene waterstof die wordt geproduceerd op het PoHYdon platform wordt bijgemengd met het gas en zal via de bestaande aardgaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. De 1 MW elektrolyser kan maximaal 400 kilo groene waterstof per dag produceren.  

Status: InVesta is operationeel, opening nieuwe testlab zomer 2022.

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd