InVesta

InVesta is hèt expertisecentrum voor vergassingstechnologie en ’duurzame moleculen’, een verzamelnaam voor alle duurzame energiedragers zoals groengas, waterstof en biobrandstoffen.

|
|
InVesta
InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemistry Alkmaar) werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan innovatieve waterstof en groen gas initiatieven. De focus ligt op thermo-chemische omzetting van biogene afvalstromen en brede toepassing van de hiermee geproduceerde gassen. Investa is sinds kort gehuisvest in een splinternieuw, energiepositief onderkomen op bedrijventerrein Boekelermeer. Hier hebben onderzoekers en ondernemers de beschikking over kantoor- en vergaderruimte, een laboratorium en technische faciliteiten. Daarnaast krijgt het testcentrum ook een campusfunctie: studenten kunnen hier assisteren bij onderzoeken, zelf onderzoek doen en installaties bouwen.
 
Bij Investa lopen momenteel de volgende demonstratieprojecten: Methaplanet, Sustenso, Hynoca en zeewiervergassing (Hogeschool Inholland). De laboratorium- en pilotfase zijn bij deze projecten al voorbij. In een vervolgtraject moet aangetoond worden dat de technologie succesvol in de markt kan worden gezet. Methaplanet richt zich op het omzetten van groene reststromen in hoogwaardige biobrandstof. Hynoca is een innovatie waarbij verschillende biomassastromen in een thermisch proces omgezet worden naar waterstof dat in de transportsector wordt ingezet. Dat levert ook ’biochar’ als bijproduct op. Dat kan worden gebruikt als bodemverbeteraar in de tuinbouw. Sustenso werkt met agrarische reststromen. Die resten van wat overblijft op het land worden omgezet naar groengas dat aardgas kan vervangen en wordt gebruikt door huishoudens en industrie.
 
Naast deze eerste demonstratieprojecten werken op dit moment techniekstudenten van de Hogeschool Inholland, onder toeziend oog van specialisten van TNO uit het zeewierlab en de eigen docenten, aan een ’superkritische watervergasser’; een apparaat om van zeewier gas te maken. Op Boekelermeer werkt InVesta aan een lokaal netwerk voor waterstofgas, de H2 HUb. Opwekken van waterstof gebeurt door middel van een elektrolyser, die van energie wordt voorzien door een centrale die draait op methaan uit de biovergasser van Sustenso. Verder is Investa een van de partners in PosHYdon, een voormalig olie- en gasplatform dat groene waterstof gaat produceren. Voor PosHYdon zal InVesta de ‘onshore testlocatie’ zijn voorafgaand aan installatie op zee. Groene waterstof die wordt geproduceerd op het PoHYdon platform wordt bijgemengd met het gas en zal via de bestaande aardgaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. 
 
Naar aanleiding van de ingebruikname van het InVesta testlab verscheen in het NHD een uitgebreid artikel over het expertisecentrum voor vergassingstechnologie. Het artikel kun je hieronder downloaden.

Status: InVesta is operationeel, opening nieuwe testlab zomer 2022.

Download

Download artikel NHD

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd