Hydrogen Hub Alkmaar

Aanleg van een lokaal leidingnetwerk voor opslag en distributie van waterstof op bedrijventerrein Boekelermeer.

|
|
H2HUB Boekelermeer

De Hydrogen Hub op bedrijventerrein Boekelermeer heeft als doel productie (aanbod) en gebruik van waterstof op lokaal niveau met elkaar te verbinden door middel van een lokaal leidingnetwerk. Opwekken van waterstof gebeurt door middel van een elektrolyser, die van energie wordt voorzien door een centrale die draait op methaan uit een biovergasser bij Investa. Daarnaast zal er waterstof gemaakt worden via vergassing.

Het project gaat uit van een stapsgewijze benadering. In eerste instantie om aansluiting van één leverancier en twee afnemers, waarbij de totale investering (inclusief de investering in een middendrukbuffer, compressor en laaddocks) wordt begroot op een bedrag tussen € 1,0 – 2,0 miljoen. Het totale project gaat uit van meerdere leveranciers en afnemers, plus aftakkingen naar de haven (investering ca € 8 – 15 miljoen). In het verlengde van de planvorming voor het lokale H2-netwerk wordt gekeken naar koppeling met de Europese H2Backbone. Tevens is aansluiting mogelijk op het project De Groene Walvis in Graft-De Rijp.

Status: KIWA onderzoekt de haalbaarheid van het plan en komt met een projectvoorstel, inclusief een inschatting van de benodigde investeringen en routekaart met vervolgstappen.

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd