H2 Backbone

De waterstofbackbone geeft Den Helder directe aansluiting op het landelijk hoofdnetwerk voor waterstof.

|
|
H2 Backbone

Met de waterstofbackbone realiseert Gasunie een landelijk hoofdnetwerk voor waterstof. Door dit hoofdnetwerk worden industrieën, waterstofopslagen, productielocaties en ook de ons omringende landen met elkaar verbonden. Dit gebeurt hoofdzakelijk door hergebruik van bestaande (aardgas)leidingen en voor een klein deel via nieuw aan te leggen infrastructuur. Met het onderzoek HyWay 27 (download) is aangetoond dat dit technisch mogelijk is en bovendien maatschappelijk wenselijk. 

Gasunie is in gesprek met de Nederlandse industrie om te inventariseren hoe groot de behoefte is aan (duurzame) waterstof. En hoe kansrijk de aansluiting is van de industrie op het waterstofnetwerk en de verbinding van de Nederlandse industriële clusters onderling. Deze gesprekken hebben er onder andere toe geleid dat ook Den Helder – als beoogde locatie voor grootschalige productie van gedecarboniseerde waterstof (H2 Gateway) en toekomstige aanlandhaven van groene waterstof – een directe aansluiting krijgt op de backbone. 

Door dit hoofdnetwerk worden onder andere industrieën, waterstofopslagen, productielocaties en ook de ons omringende landen met elkaar verbonden. In de komende jaren ontwikkelt Gasunie een aaneengesloten landelijk waterstofnetwerk waarmee we onze havens en industriële clusters met waterstofopslag en onze buurlanden verbinden. De ontwikkeling van de landelijke waterstofinfrastructuur gebeurt stap voor stap, beginnend in de industriële regio’s. Met de backbone krijgen alle industriële regio’s toegang tot waterstofinfrastructuur en maken we van Nederland de waterstofhaven van Europa.

Status: Initiatiefase

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd