Noorse energiegigant Statkraft onderzoekt grootschalige productie groene waterstof in Den Helder

Datum: 18-04-2024

Statkrafts eerste elektrolyser in Nederland komt aan de Oostoever, als onderdeel van het groene waterstofproject Zephyros. De elektrolyser gaat hier hernieuwbare stroom omzetten in groene waterstof, in eerste instantie voor lokale afnemers. Het energiebedrijf streeft naar een productie van circa 15 tot 20 duizend ton per jaar.

|
|
Noorse energiegigant Statkraft onderzoekt grootschalige productie groene waterstof in Den Helder

Groene waterstofeconomie

Zephyros is een ambitieus project dat zich richt op de ontwikkeling van een Nederlandse groene waterstofeconomie in het algemeen en het gebruik van groene waterstof in de maritieme sector in het bijzonder. De focus op maritiem verklaart ook de naam Zephyros, die staat voor: ‘Zero Emission in the Port of Den Helder, by using Hydrogen for transport over road and Wadden Sea’. Het project beoogt de energietransitie in Den Helder te versnellen. Dit door verlaging van emissies, innovatie en kennisontwikkeling en verduurzaming van havenoperatie.

Kees Turnhout, algemeen directeur van de Port of Den Helder: “Zephyros is opgezet om de groene waterstofeconomie in de gemeente Den Helder en in de scheepvaart aan te jagen. Mooi om te zien dat het project nu een grotere ontwikkeling mogelijk maakt in de  Hydrogen Valley Noord-Holland en Nederland. En fantastisch dat Statkraft de potentie van Den Helder als energiehub herkent. Ik kijk ernaar uit dat dit project gerealiseerd gaat worden!”

Groot denken, klein beginnen

Statkraft is de grootste producent van hernieuwbare energie in Europa. Het Noorse energiebedrijf is actief in waterkracht, zonne- en windenergie, batterijopslag en groene waterstof. Met deze aankondiging trapt Statkraft haar waterstofactiviteiten in Nederland af. Statkraft mikt in Port of Den Helder op een productiecapaciteit van 15 tot 20 duizend ton groene waterstof per jaar.

De hernieuwbare energieproducent kiest echter bewust voor een opschalingsstrategie. Hierbij fungeert Zephyros als startpunt. Zo gaat Statkraft van start met een 1-2 Mw elektrolyser, goed voor 100 tot 200 ton groene waterstof per jaar. Hiermee krijgen lokale afnemers direct toegang tot groene waterstof. Statkraft voorziet de realisatie van deze elektrolyzer in 2026.

Lokale betrokkenheid

Rob Smit, Vice President Hydrogen van Statkraft Nederland (foto links), spreekt van een ‘mijlpaal’ in de waterstofactiviteiten van Statkraft. “We zijn enorm trots dat we betrokken zijn bij Zephyros en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van energieoplossingen die de Nederlandse energietransitie vooruit kunnen helpen.”

Zephyros draagt niet alleen bij aan de energietransitie, maar ook aan de kennisontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Den Helder. Statkraft en Port of Den Helder spreken bovendien uit dat zij bij de projectontwikkeling belanghebbenden  betrekken en nauw rekening zullen houden met het omgevingsplan.

Hoogte foto haven en centrum Den Helder
Zephyros placeholder video

Over Zephyros

Zephyros is een van de projecten van Programma Green Shipping Waddenzee. Dit is tot stand gekomen met steun van het Waddenfonds, Investeringskader Waddengebied en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en valt onder de coördinatie van Vereniging FME. Zephyros wordt daarnaast gesteund door de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Noordelijke overheden en ondernemers werken in Programma Green Shipping Waddenzee samen aan het versnellen van de overgang naar duurzaam varen op de Waddenzee.

Gerelateerd