North Sea Energy: Energie-eilanden voor klimaat- en energieambities Noordzeelanden

Datum: 08-11-2022

Tijdens het jaarlijkse congres van North Sea Energy, maandag 7 november, werden de contouren gepresenteerd van een toekomstig energiesysteem voor de Noordzee. Een hoofdrol is weggelegd voor de ontwikkeling van energie-eilanden, die energiefuncties combineren en slimme koppelingen maken tussen de Noordzeelanden.

|
|
North Sea Energy: Energie-eilanden voor klimaat- en energieambities Noordzeelanden

Waterstofproductie op offshore hubs

De Noordzee is voor Nederland essentieel om de transitie naar een duurzaam energiesysteem mogelijk te maken. De ruimte is echter beperkt; ook activiteiten als visserij, scheepvaart, natuurbehoud, defensie moeten een plek krijgen. Om tegemoet te komen aan de klimaat- en energieambities en ruimte te laten voor uiteenlopende andere activiteiten, is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk. De contouren van een dergelijke aanpak werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van onderzoeksprogramma North Sea Energy.

Cruciaal hierin is de ontwikkeling van drie offshore hubs; eilanden in de Noordzee die verschillende vormen van energie-elementen combineren. Aan windenergie leveren de hubs op termijn 180 miljard kWh uur duurzame stroom; 1.5 keer het huidige verbruik in Nederland. Hiermee kan in de hubs 1.2 miljoen ton waterstof worden geproduceerd worden; 80% van de huidige waterstofvraag. Ook voorziet het plan in ondergrondse opslag van CO2 tot ongeveer 27 miljoen ton per jaar; circa de helft van de huidige jaarlijkse uitstoot van de industrie in Nederland.

Noordzee op schaal
De ontwikkeling van energie-eilanden kan bijdragen aan de energie-ambities van Nederland en Europa.

Energieambities versnellen

Ook bieden de offshore hubs kansen voor meer dan 7 miljard m3 aardgasproductie per jaar zonder CO2 uitstoot, waardoor Nederland minder afhankelijk wordt van import van fossiele brandstof. De ontwikkeling van de hubs kan volgens de bedenkers in grote mate bijdragen aan de Nederlandse en Europese energieambities. De kosten  van dit systeem schatten ze op 62 tot 75 miljard euro.

Rene Peters, namens TNO betrokken bij het North Sea Energy programma, verwacht dat energiehubs de energietransitie zullen versnellen. “We zien dit als sleutelgebieden waarin we slimme koppelingen leggen tussen de verschillende energie-elementen: wind, zon, waterstof, aardgas en CO2-opslag. De offshore hubs zijn cruciaal om de ambities waar te maken richting een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem met zo laag mogelijke energieprijzen.”

Integrale aanpak cruciaal

Het North Sea Energy Programma onderzoekt met ruim 30 (inter)nationale partijen hoe we het potentieel van de Noordzee met een integrale aanpak kunnen benutten om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem. Samenwerking is hierbij essentieel, vindt ook Sandor Gaastra, DG Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die namens de overheid het onderzoeksrapport in ontvangst nam.

“Alleen in gezamenlijkheid kunnen we onze forse ambities waarmaken. Om een voorbeeld te geven: energie uit wind moet op een goede wijze in het energiesysteem worden geïntegreerd. Daarvoor moet fysieke infrastructuur, zoals kabels en elektriciteitsnetten, tijdig gereed zijn. En moeten de planningen naadloos op elkaar aansluiten. Dit alles vindt plaats op één van de drukste zeeën ter wereld.”

Overhandiging van het actieprogramma North Sea System Integration.

Digitale atlas Noordzee

Het North Sea Energy programma bestudeert sinds 2017 de offshore energietransitie met betrekking tot nieuwe technologieën, economie, wet- en regelgeving, milieu en ecologie, logistiek, veiligheid en risico’s, dynamiek in het energiesysteem en geeft inzicht in perspectieven van belanghebbenden.

De belangrijkste inzichten  zijn uitgewerkt in een actie agenda, die tijdens het jaarcongres werd overhandigd. De agenda bevat een integrale en internationale visie voor de energietransitie op de Noordzee met duidelijke doelen voor alle offshore energie opties. Om dit inzichtelijk te maken is een digitale atlas ontwikkeld. Hier zijn uiteenlopende gebruiksfuncties op zee in kaart gebracht. Ook zijn de concepten van de hubs met kaarten inzichtelijk gemaakt.

Gerelateerd