[Podcast] Waterstof, een onmisbaar puzzelstukje voor de energietransitie

Datum: 30-03-2023

Zijn we nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen in Nederland? Moeten we blauwe waterstof niet overslaan en meteen overstappen naar groen? En is groene waterstof de heilige graal van de energietransitie? Deze en andere vragen komen aan bod in deze podcast met Rene Peters (TNO) en Lisanne Bouwman (Neptune Energy).

|
|
[Podcast] Waterstof, een onmisbaar puzzelstukje voor de energietransitie

Aan de hand van stellingen bespreken Rene Peters en Lisanne Bouwman diverse thema’s die van belang zijn voor de energietransitie. Waterstof gaat hierbij een cruciale rol spelen, uiteindelijk in de vorm van ‘groene’ (met windenergie geproduceerde) moleculen. Maar om de klimaatdoelen te behalen zal het noodzakelijk zijn om gedurende een transitieperiode ook in te zetten op blauwe waterstof die wordt gewonnen uit aardgas. Zelfs met de enorme uitbreiding tot 6-8 gigawatt elektrolysecapaciteit bedraagt de productie niet meer dan 800 kiloton groene waterstof. Peters: “Dit is net voldoende om de huidige vraag naar aardgas te vervangen, niet voor extra vraag die ontstaat door het vergroenen van bijvoorbeeld Tata Steel.”

Gerelateerd