Uitnodiging: discussieer mee met NWP-themagroep Import

Datum: 09-07-2024

In samenwerking met de NWP-themagroep Import organiseert TNO twee diepte-discussies over dit thema. Hiervoor nodigen zij graag partijen uit die zelf intensief met dit onderwerp bezig zijn.

|
|
Uitnodiging: discussieer mee met NWP-themagroep Import

Diepte-discussies

Welke kosten zijn er gemoeid met de import van waterstof? Op dit moment zijn er verschillende studies die daar antwoord op geven. Elk van die studies gaat uit van eigen aannames, waardoor het lastig is om tot een breed gedragen kosten- en emissieanalyse te komen. TNO heeft recent een model gebouwd waarin de importroutes vergeleken kunnen worden, het Hydrogen Supply Chain Model. Dit model willen zij ‘open access’ maken, om zo consensus te bereiken over berekeningen rondom waterstoftoeleveringsketens tussen stakeholders. 

In samenwerking met de themagroep Import van het Nationaal Waterstof Programma (NWP) organiseert TNO twee diepte-discussies over dit thema. Hiervoor nodigen zij partijen uit die zelf intensief met dit onderwerp bezig zijn. Doel van de discussies is om aan de hand van het TNO-model, ieders zienswijze op zowel logica als input-aannames bespreekbaar maken. Dit als eerste stap naar een open access-model, waaraan verschillende stakeholders bijdragen en dat zij ook zelf kunnen gebruiken voor het uitvoeren van analyses. Deelnemende partijen hoeven eigen modellen niet te delen, maar openheid over uitkomsten en ordegroottes draagt wel bij aan een nuttige discussie.

De twee sessies duren 3 uur per keer, en vinden plaats op een nader te bepalen locatie centraal in het land. De eerste sessie wordt eind september/begin oktober gepland. Geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een mail via onderstaande knop.

Gerelateerd