Wat is waterstof en waarom is het zo kansrijk?

Datum: 12-01-2022

Waterstof – het meest voorkomende element in ons universum – is een onschadelijk gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit, zónder CO2-uitstoot. Ook kan het gas als energie gebruikt worden voor het verwarmen van onze huizen, dient het als basis-ingrediënt in de chemische industrie én heeft het een veelbelovende toekomst als schone brandstof.

“Omdat Nederland ooit voorop liep met aardgas, kunnen we dat nu doen met waterstof”, vertelt Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “In onze regio ligt bijvoorbeeld een belangrijke gasinfrastructuur en beschikken we over gasknooppunten richting de Noordzee. Dit biedt grote kansen voor een efficiënte waterstofproductie op zee.” Ontwikkelingsbedrijf NHN brengt de kennis, mogelijkheden, investeringen en ontwikkelingen rondom waterstofgas samen. “En samen werken we aan de energie van en voor onze toekomst.”

Ontdek wat waterstof voor jou waard is! Download het whitepaper en lees hoe Noord-Holland Noord wint met waterstof.

|
|
Wat is waterstof en waarom is het zo kansrijk?

Wat is waterstof eigenlijk?

Waterstof – het meest voorkomende element in ons universum – is een onschadelijk gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit, zónder CO2-uitstoot. Ook kan het gas als energie gebruikt worden voor het verwarmen van onze huizen, dient het als basis-ingrediënt in de chemische industrie én heeft het een veelbelovende toekomst als schone brandstof. Een belangrijk pluspunt van waterstofgas, is dat het kan worden opgeslagen – bijvoorbeeld in waterstoftanks in (voormalige) ondergrondse gas- en olievelden. Deze energiedrager heeft dus talloze functies en kan op termijn uitgroeien tot een waardige, duurzame vervanger van aardgas.

Van grijs en blauw, naar het groene einddoel

Voor het produceren van waterstof is energie nodig. Er zijn drie vormen van waterstofproductie. Momenteel wordt uit methaan volop grijze waterstof geproduceerd. Bij dit proces komt CO2 vrij, deze waterstof draagt dus niet bij aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide. Blauwe waterstof is de light-variant van deze energiedrager. Ook voor dit productieproces is methaan nodig, alleen wordt de vrijgekomen CO2 ondergronds opgeslagen. Naast dat we dus nog steeds ‘afhankelijk’ zijn van fossiele brandstoffen, vraagt blauwe waterstof om veel opslagruimte. Daarom wordt hard gewerkt aan een duurzame oplossing en het gemeenschappelijke energie-einddoel: groene waterstof.

Hoe maken we groene waterstof?

Voor de productie van groene waterstof wordt gebruik gemaakt van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Door water onder stroom te zetten en te splitsen in zuurstof en waterstof – dit noemen we elektrolyse – maken we deze energiehouder zelf. Komt de (opgeslagen) waterstof vervolgens weer in aanraking met zuurstof, dan komt energie vrij. Energie die wij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Om onze woning mee te verwarmen, een iPhone op te laden, maar ook om auto’s en vrachtwagens op te laten rijden. Halen we waterstof met duurzame elektriciteit uit water? Dan wekken we CO2-neutrale energie op, oftewel groene waterstof! Naast deze duurzame energie produceren via elektrolyse, kunnen we óók groene waterstof maken uit biomassa.

Waarom groene waterstof?

√ Duurzame en hernieuwbare energie
√ Géén CO2-uitstoot
√ Benutten van bestaande infrastructuur
√ Groene stroom
√ Goedkope en grootschalige opslag
√ Duurzame brandstof
√ Ontlasting van het bestaande elektriciteitsnetwerk

Wie wat bespaart en bewaart, heeft wat

Om de klimaatdoelstellingen die wij als Nederland gesteld hebben te halen, is energietransitie noodzakelijk. Duurzame energiesystemen en een circulaire, duurzame industrie zijn onmisbaar bij het bereiken van een energie- en CO2-neutrale samenleving in 2050. Dit vraagt om een gerichte aanpak van het terugdringen van CO2-uitstoot bij het gebruik van energie en grondstoffen, maar ook productie, transport en opslag van energie moeten binnen dit systeem emissievrij zijn. En daarin kan waterstof een hoofdrol gaan spelen. Immers, elektrificatie of verbranden van groene waterstof is energie-efficiënt en emissieloos. Het belangrijkste voordeel van waterstof is dat áls het gas goed kan worden opgeslagen de opgewekte energie niet direct verbruikt dient te worden. In tegenstelling tot wind- en zonne-energie kan het bewaard worden. Hebben we meer stroom nodig? Dan zetten we de opgeslagen waterstof om in energie.

Noord-Holland Noord heeft de sleutel in handen

Olie- en gaswinning, windenergie, aanvoer van steenkool en het transporteren van biomassa naar de haven van Amsterdam: Noord-Holland Noord speelt sinds jaar en dag een sleutelrol in het opwekken, verwerken, opslaan en vervoeren van energie. Ervaring, die in verschillende vormen de stevige basis legt om uit te groeien tot de belangrijkste waterstofregio van Nederland – en zélfs een voorloper in Europa. De (oude) gas- en olieleidingen, die samen een volledig netwerk vormen, zijn namelijk met enkele kleine aanpassingen ook geschikt voor het vervoeren van waterstofgas. Met de aanwezige kennis en de grootschalige plannen voor méér groene energie, in de Noordzee én op het land, staan alle lichten op groen om het duurzame energiesysteem blijvend te verbeteren, versterken en optimaliseren. Zo heeft Noord-Holland Noord opnieuw de sleutel in handen. Van aardgas naar waterstofgas; het klimaat van de toekomst.

|
|
Wat is waterstof en waarom is het zo kansrijk?
Gerelateerd