Zeehavens Noord-Holland essentieel voor overgang naar duurzame energie

Datum: 02-11-2022
Tijd: 12:07

In de Nota Zeehavens schetst de provincie Noord-Holland waar zij op inzet: ruimte voor duurzame energie, zonder dat dit negatieve effecten heeft op de gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat. Een  hoofdrol is hierbij weggelegd voor waterstof en elektriciteit.

|
|
Zeehavens Noord-Holland essentieel voor overgang naar duurzame energie

'Niet alles kan en niet alles kan meteen'

De zeehavens van Noord-Holland zijn essentieel voor de energietransiatie. De ruggengraat van het landelijke waterstofnet sluit aan op deze havens. En de op zee opgewekte windenergie komt er aan land. Daarbij moet er ook ruimte gevonden worden voor allerlei andere activiteiten. In de Nota Zeehavens zet de provincie uiteen hoe zij deze complexe puzzel in elkaar wil passen.

Verantwoordelijk voor de nota is gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks): “Niet alles kan en niet alles kan meteen. Als provincie overzien we als geen ander welk effect bijvoorbeeld woningen in de haven hebben op de mogelijke ontwikkelingen voor waterstof ergens anders. Deze nota is ons vertrekpunt binnen de samenwerking in de regio’s. Samen moeten we het voor elkaar gaan krijgen.”

Ruimte scheppen voor aanlanding van elektriciteit en waterstof

Binnen de energietransitie is een hoofdrol weggelegd voor waterstof en elektriciteit. Daarom zet de provincie in op het aantakken van zowel de Noord-Holland Noord als het Noordzeekanaalgebied op de nationale waterstof backbone, terwijl de realisatie van windparken wordt ondersteund door met betrokken partijen ruimte te scheppen voor de aanlanding van elektriciteit en waterstof. De provincie stelt in 2023 een subsidieregeling open om meer kaderuimte te creëren voor de aanleg en het onderhoud van windparken op zee. 

De nota Zeehavens spreekt de ambitie uit om de positie van Den Helder als ‘sterke kern’ verder uit te bouwen. Concreet betekent dit versterking van het offshore onderhoud cluster gericht op beheer en onderhoud van windparken op zee. In bredere zin zet de provincie in op de ontwikkeling van Noord-Holland Noord als draaischijf in het energielandschap. Onder meer door de gasinfrastructuur en de NAM locatie geschikt te maken voor waterstof en op die manier Den Helder aan te sluiten op het landelijke waterstof-netwerk.

Gerelateerd