Waterstof kan zowel ‘groen’ als ‘blauw’ met zeer lage emissies worden geproduceerd.

Er zijn verschillende methodes om waterstof te produceren. Om de toegepaste methodes te onderscheiden gebruiken we kleurenaanduidingen, zoals ‘grijs’, ‘blauw’ en ‘groen’. Groene waterstof wordt meestal gezien als de meest wenselijke categorie voor het klimaat. Maar ook in deze categorie kunnen er indirecte broeikasemissies vrijkomen. 

|
|
Waterstof kan zowel ‘groen’ als ‘blauw’ met zeer lage emissies worden geproduceerd.

New Energy Coalition zocht aan de hand van wetenschappelijke literatuur uit welke factoren de emissie-impact van waterstofproductie beïnvloeden. Hieruit blijkt onder andere dat de productie van blauwe waterstof op basis van aardgas vergelijkbare klimaatimpact heeft als de productie van groene waterstof met wind op zee. Dit overigens wel onder voorbehoud dat de juiste CO2 afvangtechnologie wordt toegepast.

Gerelateerd