NHN Waterstofhub van de toekomst

Noord-Holland Noord (hierna NHN) kan in 2030 de helft van haar eigen energievraag invullen met waterstof die in de regio zelf wordt geproduceerd. Dit is de opmaat naar het uiteindelijke doel van de regio om in 2050 één van de grote waterstofhubs voor Noordwest-Europa te zijn.

|
|
NHN Waterstofhub van de toekomst

Dankzij een combinatie van factoren, zoals een gunstige ligging de voorhanden gasinfrastructuur met aansluiting op de waterstofbackbone, een sterke kennisinfrastructuur en voldoende ruimte voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie, voldoet de regio aan alle voorwaarden om die ambitie te realiseren. De ontwikkeling van een nieuwe waterstofeconomie biedt de regio kansen om de brede welvaart te versterken met impulsen op het gebied van werkgelegenheid, kennis, techniek, onderwijs en wetenschap.

Om deze reden werkt NHN actief aan de ontwikkeling van zogeheten waterstofclusters. In deze clusters wordt gewerkt aan innovatieve combinaties om waterstof te produceren en toe te passen, waarbij diverse stakeholders betrokken zijn. Met deze initiatieven wil NHN de basis leggen voor kansrijke waterstofopties in Nederland en in andere landen. Met het position paper dat wil de regio u meenemen in het verhaal hoe we deze regio tot een van de grote waterstofhubs gaan maken. Vanuit de huidige inzichten zullen we een realistisch beeld schetsen voor 2030 om te eindigen met onze ambitie voor 2050. 

Download

NHN Waterstofhub van de toekomst
Gerelateerd