HyNoCa waterstof uit biomassa

Het doel van HyNoCa (HYdrogen NO CArbon) is om (groene) waterstof en biochar te produceren uit organische restromen via een thermolyse proces.

|
|
HyNoCa waterstof uit biomassa

HyNoCa is een deelproject binnen InVesta groene moleculen project. Het idee is dan ook dat dit demonstratieproject in 2023 bio-waterstof gaat produceren op het InVesta terrein en mogelijk waterstof gaat leveren aan het waterstof tankstation van GP Groot (via de Hydrogen Hub Alkmaar).

Thermolyse is een reactie waarbij een stof door verhitting gaat ontleden. In het geval van HyNoCa worden organische reststromen bij hoge temperatuur omgezet in waterstof. Bij dit proces ontstaat ook biochar, een houtskoolachtige stof die gebruikt wordt als bodemverbeteraar. Biochar kan een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het houdt CO2 vast die werd opgenomen uit de atmosfeer en slaat het op in de bodem.

Op dit moment verkeert HyNoCa in het stadium van testen en valorisatie, met als doel het realiseren van een stabiele waterstof- en biocharproductie. Het verdienmodel is erop gericht om de kostprijs van waterstof te minimaliseren door de opbrengsten uit biochar.

Status: Testen en valorisatie draaiende installatie.

Meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd