AanZET subsidie maakt aanschaf waterstoftruck extra aantrekkelijk

Datum: 20-03-2023

 Waterstof elektrische vrachtauto’s zijn een goede manier om de transportbranche te verduurzamen. Maar veel ondernemers twijfelen over de aanschaf vanwege de kosten. Voor deze ondernemers is er goed nieuws! Met AanZET (Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks) stelt de overheid 30 miljoen euro beschikbaar. De regeling wordt 4 april van kracht

|
|
AanZET subsidie maakt aanschaf waterstoftruck extra aantrekkelijk

Door Douke Visserman

De transportbranche staat voor een grote uitdaging als het gaat om verduurzaming. Transitie naar batterij-elektrische voertuigen kent een aantal bezwaren, zoals lange laadtijden (met als gevolg langdurige stilstand van het voertuig), een beperkte (temperatuurafhankelijke) actieradius en het hoge gewicht van de accu. Een waterstof elektrische vrachtauto heeft die nadelen niet. Waterstoftrucks hebben de potentie van een hoge inzetbaarheid door een korte tanktijd. Daarbij is de actieradius voldoende om een hele dag te kunnen rijden. Bovendien, als we gebruik maken van groene waterstof, kunnen we emissieloos rijden.

De aanschaf van trucks die rijden op waterstof kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de Co2-uitstoot in ons land. Maar hoe zit het met waterstof tanken? Ook dat gaat de goede kant op. Op dit moment kan dit bij vijftien tankstations in Nederland. Dit aantal neemt de komende jaren snel toe. De provincie Noord-Holland heeft met grote spelers een convenant gesloten om het gebruik van waterstof in zware mobiliteit te stimuleren. Het doel is een dekkend netwerk in de provincie te realiseren met tenminste acht waterstoftankstations.

HYGRO levert groene waterstof

Een van de projecten die door Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy Coalition en het bedrijfsleven wordt opgepakt, is Duwaal. In dit project gaat waterstofproducent HYGRO groene waterstof produceren met behulp van windenergie voor levering aan tankstations in Noord-Holland. De HYGRO waterstofwindmolen produceert genoeg waterstof voor vijftig tot tachtig vrachtwagens in de regio. Het eerste tankstation dat in het kader van dit project wordt gerealiseerd, is van AVIA Marees in Wieringerwerf.

Bij HYGRO hanteren we als uitgangspunt dat de kosten van rijden met  waterstof voor de gebruiker vergelijkbaar moeten zijn met die van diesel. In dit project lijkt dat al op korte termijn haalbaar. Voor transportondernemers wordt het daarmee wel heel erg aantrekkelijk om de overstap te maken naar waterstof. Zeker nu de overheid de AanZET subsidie openstelt voor de aanschaf van emissieloze vrachtauto’s.

Wat is de AanZET regeling?

De overheid wil de transportsector stimuleren om over te stappen op emissieloos rijden. Dit gebeurt niet alleen met het aanscherpen van heffingen en normeringen, maar ook met belastingvoordelen als MIA en Vamil. En niet te vergeten met subsidieregelingen zoals de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks, kortweg AanZET. De AanZET subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die een volledig emissieloze vrachtauto willen kopen of financial-leasen. Voor deze regeling stelt de overheid maar liefst 30 miljoen euro beschikbaar.

Indienen van een AanZET-aanvraag kan tot en met 29 december 12:00 uur. Maar wees er snel bij! Vorig jaar was bij het openstellen van de AanZET subsidie het budget snel op. Ons advies is dan ook om tijdig een aanvraag in te dienen als je gebruik wilt maken van deze regeling voor de aanschaf van een waterstof elektrische vrachtwagen.

Aanbod waterstoftrucks

De productie van groene waterstof met de HYGRO windmolen, de uitrol van een dekkend netwerk van waterstoftankstations en de AanZET regeling voor aanschaf van emissieloze vrachtauto’s maken de drempel voor ondernemers om te investeren in waterstof elektrische voertuigen een stuk lager. Alle grote fabrikanten als Volvo Trucks en Daimler Trucks hebben waterstof elektrische vrachtwagens in ontwikkeling. Maar ook nieuwe spelers zoals H2X Global begeven zich op de markt. Dit bedrijf heeft een waterstof elektrische vrachtwagen ontwikkeld die al dit jaar leverbaar wordt (zie headerfoto).

Meer informatie over de H2X is te vinden op de website van de Nederlandse vertegenwoordiger Mobihy. Voor informatie over de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) kun je terecht bij de RVO.

Douke Visserman is Business developer hydrogen applications bij HYGRO. Dit bedrijf biedt groene waterstof die direct geproduceerd wordt met wind- en/of zonne-energie. Door de integratie van een elektrolysesysteem met de duurzame energiebron zijn de kosten laag en kan HYGRO groene waterstof produceren tegen de laagste gemiddelde kostprijs.

HYGRO en het launch event van WaterstofNHN.nl

HYGRO is een van de bedrijven die deelnemen aan het launch event van WaterstofNHN.nl, op donderdag 20 april in Den Helder. Tijdens dit event met als titel ‘Samenwerken aan een duurzame toekomst’ kom je meer te weten over de lopende waterstofprojecten in Noord-Holland Noord en maak je kennis met de partijen die hierbij betrokken zijn. Meld je aan via de knop hieronder.

Gerelateerd

E