EFRO-project Waterstof in Agri officieel van start

Datum: 07-07-2023

Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof in Agri moet dé praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.

|
|
EFRO-project Waterstof in Agri officieel van start

Project van strategisch belang

Voor de feestelijke start van het Fieldlab Waterstof in Agri op donderdag 6 juli werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid van Rainbow Colors in Andijk, een van de deelnemers en fieldlablocaties in het EFRO-project. Tijdens een informatief programma gingen we in op de totstandkoming en het doel van het project. Kansen en uitdagingen van waterstof in de agrarische sector werden besproken en agrarische ondernemers gingen met elkaar in gesprek over hun plannen met waterstof. Onder toeziend oog van Koen Delanghe (programmamanager voor de lidstaat Nederland vanuit de Europese Commissie) kondigden Ilse Zaal (gedeputeerde economie en landbouw van provincie Noord-Holland) en Ruud van Raak (directeur Kansen voor West) gezamenlijk het officiële startmoment aan. Zij wensten programmamanager Wouter Veefkind veel succes met dit project. Een project dat, vanwege de brede samenwerking, aanpak en impact, is aangewezen als project van strategisch belang.

Experimenteren met toepassingen waterstof in de agrarische praktijk

Het Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Bedrijven en organisaties die aansluiten kunnen hier experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven opgenomen kan worden. Daarnaast kunnen ze diverse onderzoeken doen naar de wijze en mogelijkheden van de inzet van waterstof binnen verschillende toepassingen in de agrarische sector en de impact van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving. Ook wordt er onderwijs ontwikkeld voor technici en overig personeel en kan men plannen ontwikkelen over hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord en daarbuiten.

Het Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een belangrijk instrument voor het toekomstbestendig maken van de agribusiness. Door toepassing van waterstof in de bedrijfssituatie kan de sector sneller en beter voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord. 

Duidelijke samenhang

Het Fieldlab Waterstof in Agri omvat bij de start vier praktijklocaties (Loonbedrijf Sturm-Jacobs B.V., Rainbow Colors BV, Vertify en Hogeschool Inholland). De locaties hebben elk een eigen doel en opzet, maar kennen ook een duidelijke samenhang. Bij de locatie Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf staat het testen en demonsteren van waterstof in agrarische werktuigen centraal. De hiervoor benodigde waterstof is beoogd te komen uit eigen opwek of van de nabijgelegen waterstofwindturbine van Hygro. 

Esther Lunenborg, project developer Hygro: ‘Veel agrarische bedrijven hebben de wens om zelf energie op te wekken, en hebben vaak veel ruimte voor zonnepanelen. Ze hebben niet altijd de mogelijkheid om de elektriciteit terug te leveren. Waterstof biedt hier kansen. In Agri Fieldlab gaan we aan de slag om de haalbaarheid van waterstofproductie, opslag en leveringssysteem bij agrarische bedrijven te onderzoeken. Hierbij is opslag en matchen van vraag- en aanbod cruciaal. Om op het juiste moment de juiste hoeveelheid waterstof beschikbaar te hebben, en overschotten kwijt te kunnen. Hierbij onderzoeken we ook hoe agrarische bedrijven aangesloten kunnen worden op het distributienetwerk dat door Hygro opgezet wordt in Nederland.’ 

Groene waterstof

Bij Rainbow Colors wordt onderzocht of het mogelijk is om niet gebruikte zonne-energie om te zetten naar groene waterstof en de restwarmte die daarbij vrij komt in te zetten voor verwarming. Op de locatie van Vertify wordt een warmtelab gerealiseerd met een op waterstof aangedreven warmtesysteem, waarbij wordt onderzocht wat de impact van waterstoftoepassing is op de energiehuishouding en teeltkwaliteit. Ook het onderwijs heeft een belangrijke plek in het project om ervoor te zorgen dat er straks ook voldoende mensen zijn opgeleid om met waterstof aan de slag te gaan. Dit wordt verzorgd door Hogeschool Inholland Alkmaar, waar ook een Living Lab Elektrolyse wordt opengesteld voor de fieldlab activiteiten in de agrisector.

Het project is een publiek-private samenwerking waarbij niet voor, maar juist met ondernemers wordt samengewerkt. Het project wordt medegefinancierd door de Rabobank, New Energy Coalition, Kansen voor West en de Europese Unie.

Gerelateerd