Boost voor groene waterstofketen in Noord-Holland Noord

Datum: 26-07-2023

HYGRO ontvangt subsidie vanuit de Regio Deal voor het aanleggen van een waterstofpijpleiding zodat waterstof getankt kan worden bij Avia Marees in Wieringermeer Zuid.

|
|
Boost voor groene waterstofketen in Noord-Holland Noord

Binnen het project Duwaal werkt waterstofproducent HYGRO aan het opzetten van een groene waterstofketen in de Wieringermeer. Van de opwek van groene elektriciteit en de productie van waterstof, tot het uitrollen van een distributienetwerk. Om de keten te kunnen sluiten heeft HYGRO subsidie ontvangen vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Met de financiële ondersteuning van bijna één miljoen euro kan een pijpleiding aangelegd worden waar waterstof doorheen gaat stromen richting het tankstation van AVIA Marees in Wieringermeer Zuid.

Van wind naar wiel

Onder aanvoering van HYGRO en in samenwerking met een groot aantal ketenpartners waaronder New Energy Coalition en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, is het project Duwaal ‘van wind naar wiel’ opgezet. Duwaal werkt aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie. Groene waterstof -gemaakt door middel van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- of windenergie- speelt een belangrijke rol in het duurzame energiesysteem van de toekomst, zowel voor de industrie, de landbouw als ook in het zware transport. Essentieel bij het opzetten van een duurzaam energie-waterstof-systeem is het gelijktijdig creëren van vraag en aanbod, van wind naar wiel.

Jan Willem Langeraar, medeoprichter HYGRO: “Wij zijn blij dat wij weer een onderdeel binnen het project Duwaal ‘Van wind tot wiel’ kunnen realiseren. Zo vallen steeds meer puzzelstukjes in elkaar en hebben wij binnen een aantal jaar een complete waterstofketen, met opwek, distributie en afname van waterstof. Mede dankzij de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, New Energy Coalition en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en onze partners SoluForce en Visser & Smit Hanab, kunnen wij verder met ons aandeel in de energietransitie.”

Productie tot afnemer

HYGRO heeft al eerder subsidie ontvangen voor het realiseren van de waterstofwindmolen om direct waterstof te kunnen produceren. Met de financiering voor het aanleggen van de waterstofpijpleiding is de waterstofketen gesloten, van productie tot afnemer. De volgende stap is de realisatie van de hele keten zodat de waterstof binnenkort daadwerkelijk getankt kan worden door agrariërs en transportbedrijven in de regio.

Gerelateerd