H2Net Wieringermeer

Onderdeel van het project ‘van wind naar wiel’ is de aanleg van een lokale waterstofpijpleiding in de Wieringermeer, waarmee de verbinding wordt gemaakt tussen lokale productie met de HYGRO waterstofmolen en afgifte van waterstof bij Avia Marees in Wieringerwerf.

|
|
H2Net Wieringermeer

Een belangrijke stap in de realisatie van dit project is gezet met de recente toekenning van een subsidie van één miljoen euro vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland voor de aanleg van de pijpleiding. Een voorbereidende tracéstudie voor de aanleg van de lokale waterstofleiding was al afgerond. Via het lokale H2Net gaat waterstof stromen van de HYGRO waterstofmolen richting het tankstation van AVIA Marees in Wieringermeer Zuid. Vanaf deze locatie kan verdere bevoorrading van andere tankstations, zoals het NXT tankstation in Alkmaar, plaatsvinden door middel van tankwagens.

Met de aansluiting van Avia Marees is het H2Net nog niet afgerond. Een mogelijke aanvulling is deze in zuidelijke richting door te trekken naar Agriport 7, waar grote glastuinbouwbedrijven en datacenters zijn gevestigd. Dit traject loopt via Loonbedrijf Sturm-Jacobs, een van de vier locaties in het project Fieldlab Waterstof in Agri. Waterstof kan in de agrarische sector een schoon alternatief bieden voor diesel. Bij Agriport kan het H2Net aansluiten op de H2 Backbone. 

EOX waterstof tractor

Status: Voorbereidend onderzoek afgerond

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd