Nederlandse overheid neemt via EBN deel in PosHYdon

Datum: 19-12-2023

De Nederlandse overheid stapt via Energie Beheer Nederland (EBN) in als partner bij PosHYdon. Dit pilotproject richt zich op de productie van groene waterstof op een operationeel offshore gasplatform.

|
|
Nederlandse overheid neemt via EBN deel in PosHYdon

Testen bij InVesta

EBN is al voor 40% partner in het Q13a-A platform, waar de pilot gaat plaatsvinden. PosHYdon beweegt zich na nu richting de laatste fase. In mei 2024 begint het testen van de opstelling op land bij InVesta. De eerste productie van waterstof op het door Neptune Energy geopereerde platform staat gepland voor de tweede helft van 2024.

EBN neemt deel in het PosHYdon consortium vanwege het publieke belang. Met de deelname garandeert EBN een voldoende grote omvang van het project en zorgt het ervoor dat de geleerde lessen in de toekomst worden meegenomen.

Elektrolyse op zee

Michel Heijdra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie bij het Ministerie van EZK: “We staan aan de vooravond van het grootschalig ontwikkelen van de Noordzee als motor van de energietransitie. Hierin zal elektrolyse op zee een belangrijke rol spelen. In PosHYdon worden de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Daarom ziet EZK dit als een essentieel project.”

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige groen geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

Bijmengen gas

De groene waterstof wordt bijgemengd met het gas en via een bestaande gaspijpleiding richting de kust getransporteerd. Hiertoe heeft het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat de bijmengspecificaties verhoogd van 0.02% tot 0.5% waterstof. De 1 MW electrolyser zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.

Gerelateerd