H2Net 'Port of Den Helder'

Leidingnetwerk voor waterstof zorgt voor efficiënt transport tussen verschillende havens.

|
|
H2Net Port of Den Helder

H2Net ‘Port of Den Helder’ voorziet in de aanleg van een leidingnetwerk dat de zeehavens van Den Helder met elkaar verbindt. Concreet gaat het om aansluiten van de Kooijhaven (Zephyros), binnen- (Walstroom) en buitenhaven (Bunkerstation) en het Marinecomplex.

Bij een naar verwachting sterke toename van de vraag naar waterstof voor scheepvaart in de komende jaren, zal dit bij ongewijzigd beleid tot een groeiend aantal vervoersbewegingen in de stedelijke agglomeratie leiden. Distributie van waterstof door middel van een pijpleiding is niet alleen goedkoper en efficiënter dan vervoer per tankwagen, het is ook schoner.

Op termijn is vanuit het lokale H2Net ook een aftakking mogelijk voor verduurzaming van woningbouw in Den Helder, evenals aansluiting van op het internationale H2Gateway project. 

Status: Onderzoek

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd