H2Net Wieringermeer

Onder de noemer ‘van wind naar wiel’ zetten partijen in op projecten die zich richten op het sluiten van waterstofketen: van productie tot gebruik.

|
|
H2Net Wieringermeer

Onderdeel van dit project is de aanleg van een lokaal H2Net in de Wieringermeer, waarmee de verbinding wordt gemaakt tussen lokale waterstofproductie met de Hygro waterstofmolen en afgifte van waterstof bij Avia Marees in Wieringerwerf. Vanaf deze locatie vindt via transportwagens verdere bevoorrading plaats aan andere tankstations, zoals het NXT tankstation in Alkmaar.

Een tracéstudie voor de aanleg van de lokale waterstofleiding is in hoofdlijnen afgerond. De initiatiefnemers gaan nog in overleg met de eigenaren van de gronden in het tracé voor goedkeuring. 

Een optie die daarnaast wordt bekeken, is het doortrekken van het H2Net in zuidelijke richting, voor afgifte van waterstof aan de glastuinbouwbedrijven en datacenters in de regio. Het traject loopt via loonbedrijf Sturm-Jacobs naar Agriport A7. Ter plaatse kan een koppeling worden gemaakt met een lokaal netwerk en de H2 Backbone. 

Waterstof kan in de agrarische sector een schoon alternatief bieden voor diesel. Sturm-Jacobs en Vertify zijn in beeld om de eerste EoX waterstoftractoren in bedrijf te nemen. De verwachting is dat er op termijn zo’n zeventig waterstoftractoren aan het werk zijn. Hiervoor is uitbreiding nodig met een tankstation en transport van waterstof naar boeren op het erf of een satelliet tankstation.

Waterstofinfrastructuur Hygro-Avia Marees​

Status: Onderzoek (tracestudie) en businesscase.

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd